Best standards business & comfort

Termeni și Condiții

Termeni și condiții

Următorii termeni și condiții se vor aplica tuturor rezervărilor, indiferent cum au fost efectuate (prin site-ul propriu, email, telefonic, agent de turism sisteme sau motoare de rezervări). Vă rugăm sa vă alocați timp să le citiți înainte de a efectua o rezervare. Vă rugăm să acordați atenție politicii de plata și de anulare înainte de a rezerva, la fel de bine ca tuturor termenilor și condișiilor din acest document. În acești termeni si condiții, următoarele cuvinte scrise îngroșat vor însemna:

  • „Acordul” înseamnă confirmarea rezervării împreuna cu acești termeni si condiții;
  • „Oaspete” înseamnă persoana ce urmează a fi /sau care este deja cazată în hotel;
  • „Hotelul” înseamnă Hotel Bordeaux Galați
  • „Termeni și condiții” înseamnă termenii și condițiile stipulate în acest acord.

Semnând fișa de cazare și/sau consimțământul dat online prin efectuarea unei/mai multor rezervări, oaspetele confirmă că a fost informat depre politica de aplicare a termenilor și condițiilor.

PROCEDURI DE REZERVARE

Rezervările trebuie efectuate în avans. Tarifările pentru cazare se vor baza pe disponibiliatatea de la data ofertării.
Oaspeții vor primi o confirmare a rezervării, în scris, o data ce rezervarea a fost securizată (preautorizare card credit, plata prin banca, cash la recepție sau plata card la recepție) printr-un depozit sau un voucher de călătorie (pentru toate rezervările efectuate printr-un agent de turism sau un tour-operator.

TAXE, DEPOZIT SI PLATA

Tarifele oferite de Hotel Bordeaux includ TVA (5%) și taxa de oraș (1%). Lista de tarife/prețuri pentru servicii aditionale, cum ar fi curățătorie și minibar, sunt disponibile la cerere și sunt afișate în camerele hotelului nostru.

Metoda de plata depinde de alegerea tipului rezervării, iar termenii de plata respectivi pot varia in funcție de rezervare.

Oaspetele are posibilitatea de a plăti tariful pentru întregul sejur înainte de și/sau la sosirea la hotel, cât și pentru celelalte costuri sau cerințe solicitate hotelului în numerar sau cu card bancar, sau prin preautorizarea unui card bancar.

Daca depozitul a fost deja plătit pentru a garanta rezervarea, oaspetele va plăti diferența până la suma totală de plată în momentul sosirii la hotel. Costurile actuale vor fi plătite doar în moneda locala a hotelului (lei/ron) sau în euro, în acord cu procesul de rezervare.

Monedele de ofertare alternative sunt doar indicative și vor fi bazate pe rata internă de schimb a hotelului, și sunt supuse fluctuațiilor bancare.

Oaspetele are obligația de a plăti în concordanță cu tariful agreat pentru cazare cât și pentru extra serviciile agreate conform ofertării, cel mai tarziu în ultima zi de ședere pe baza prezentării contului, împreună cu dovada depozitului oferită inițial de oaspete.

În situația în care cardul de credit oferit de oaspete spre garantare nu are suficiente fonduri pentru acoperirea rezervării, atunci rezervarea va fi considerată invalida și va fi anulata. Aceași situație de anulare se aplică și în situația în care oaspetele deține o carte de credit cu o dată invalidă de expirare sau care expriră înainte de ziua de sosire în hotel.

Prin efectuarea rezervării, oaspetele își dă acordul hotelului de a retrage suma de anulare a rezervării din cardul de credit folosit pentru garantare, așa cum este menționat mai sus.

Rezervările trebuie să fie garantate prin plata costurilor de cazare sau prin vouchere de călătorie (pentru rezervările efectuate prin agenții de turism sau tour operatori). Plata poate fi făcută prin transfer de bani electronic (în contul bancar menționat pe factura proformă) sau prin card de credit.

În situația în care oaspetele nu plătește sau nu poate prezenta un voucher de călătorie la momentul solicitat, hotelul poate trata rezervarea ca și cum a fost anulată fără alte atenționări.

ANULĂRI ȘI NEPREZENTĂRI

Anulările asupra oricărei rezervări trebuie efectuate în scris. Oaspetele este răspunzător pentru plata către hotel a taxei de anulare, suma care este descrisă de către hotel în momentul rezervării.

Toate camerele care au fost confirmate ca rezervate vor fi păstrate pentru prima noapte a datei programate de sosire, timp în care hotelul le poate închiria fără alte anunțări în prealabil, în situația în care nu a fost făcută o informare asupra sosirii târzii.

MODIFICĂRI ASUPRA REZERVĂRILOR

Modificările survenite în urma oricăror rezervări trebuie efectuate în scris. Nicio modificare nu va fi garantată până în momentul primirii în scris de către hotel. Tarifele survenite în urma modificărilor pot varia, în funcție de natura schimbării, cât și de disponibilitatea în momentul modificării aduse rezervărilor.

PARCAREA PUBLICA ȘI ZONELE DIN EXTERIORUL HOTELULUI

Deoarece hotelul dispune de parcare proprie, Hotel Bordeaux nu este responsabil pentru furtul sau distrugerea vehiculelor cu motor parcate în parcările publice din apropierea hotelului. Hotel Bordeaux le sugerează oaspeților să fie siguri că autovehiculul este încuiat și să nu își lase obiecte personale în mașină.

Hotelul nu poate fi făcut responsabil pentru daune făcute către terți de către oaspete în zona parcării publice. Oaspetele are obligația de a se comporta în așa fel încât să prevină afectarea sanătății, proprietății, a naturii și a mediului înconjurător.

Hotelul nu este responsabil pentru daunele cauzate de oaspete în afara premizelor hotelului.

POLITICI DE CHECK IN (cazare) ȘI DE CHECK OUT (de cazare)

  • Check In: Începând cu ora 14:00
  • Check Out: până la ora 12:00

Hotelul este îndreptățit să cazeze un oaspete sau să primească un vizitator doar dacă se supun acestor termeni și condiții. La sosirea la recepția hotelului, oaspetele va prezenta un document care să îi demonstreze identitatea (carte de identitate, pașaport, permis de conducere) angajatului hotelului prezent la recepție.

Oaspetele va completa și va înmâna recepționerului fișa de cazare completată corespunzator și semnată, în concordanță cu legile Romaniei. În caz de necompletare, rezervarea va fi tratata ca „neprezentare”.

Cererile pentru cazări mai devreme sau decazări mai tarziu vor putea fi onorate doar în ziua de check in, respectiv check out, în funcție de disponibilitatea zilei respective și vor fi supuse unor taxe adiționale.

Hotel Bordeaux poate depozita pentru o perioada scurtă bagajele oaspeților, înainte sau după cazare.

În situația în care aveți nevoie de o cazare mai devreme decât cea standard a hotelului, vă rugăm să ne contactați. Hotelul recomandă rezervarea nopții de dinaintea cazării pentru situațiile în care se dorește garantarea pentru cazarea mai devreme decât ora standard.

Depășirea orei de decazare (check out) fără anunțarea în prealabil a recepției, poate duce la extra taxe, inclusiv dar nu limitat la taxa de decazare târzie sau chiar taxa de cazare pentru o noapte sumplimentară.

POLITICA DE ACCEPTARE COPII

Hotelul poate caza copii cu vârsta între 0 și 17 ani.. Oaspeții se obligă să aibă grijă de copiii alături de care se vor caza și nu îi vor lăsa nesupravegheați în camera de hotel sau în spațiile publice ale hotelului.

Minorii sub 18 ani NU pot fi cazați fără să fie însoțiți de un adult și hotelul își rezervă dreptul de a refuza cazarea acestora în cazul în care sunt neînsoțiți de un adult.

DETERIOARAREA, DISTRUGEREA SAU INSUȘIREA BUNURILOR HOTELULUI

Oaspetele va fi direct răspunzător pentru orice prejudiciu adus camerei sau spațiilor publice din hotel asupra oricărui mobilier, aparatura electronică, obiecte sanitare, pardoselii, finisajului sau oricărui accesoriu prin actul produs de sine, invitații săi, subcontractori sau musafiri.

Dacă aceste deteriorări/distrugeri vor fi obervate după plecarea oaspetelui (fără ca acesta să fi anunțat hotelul în prealabil), hotelul își rezervă dreptul de a recupera valoarea prejudiciului taxând cardul de credit al oaspetelui, oferit drept garanție.

Hotelul își rezervă dreptul de a încasa contravaloarea oricărui obiect însușit de către oaspete din hotel. Taxa va acoperi toate costurile de înlocuire a obiectului dispărut.

Hotelul își rezervă dreptul de a acționa asupra oricărui oaspete care încearcă să blocheze și care deterioarează orice echipament folosit pentru detectarea și/sau stingerea de fum sau incendiu (detectoarele din camere și din spațiile publice, extinctoarele și/sau hidranții).

Oaspeții care aduc astfel de prejudicii vor fi taxați cu orice cost survenit hotelului în urma acțiunii lor, și pot fi îndrumați să părăsească hotelul.
În situația în care se observă aceste prejudicii după decazarea oaspetelui, acestuia îi va fi retrasă suma de bani de pe cardul de credit furnizat pentru garantare.

SERVICIUL DE CURĂȚĂTORIE HAINE

Hotelul își rezervă dreptul de a refuza acele obiecte vestimentare care sunt excesiv de murdare sau total/parțial distruse (arse, descusute, etc).

Nici hotelul și nici furnizorul său de astfel de servicii nu pot fi făcuți responsabili pentru distorsionarea culorii, a nasturilor sau a accesoriilor în timpul procesului de curățare.

În situația în care se dovedește ca hotelul sau furnizorul sau de servicii a adus prejudicii obiectului respectiv, suma maximaă plătită va fi de 5 (cinci) ori valoarea curățării acelui obiect vestimentar.

OBIECTE PIERDUTE/UITATE

În situația în care personalul hotelului găsește un obiect personal pierdut sau uitat de către oaspete, hotelul va păstra acel obiect timp de maxim 3 (trei) luni de la data de plecare a oaspetelui, timp după care hotelul va trata acel obiect la discreția proprie.

COMPORTAMENTUL

Hotelul își rezervă dreptul de a judeca nivelul de atitudine, comportament și de zgomot acceptat al oaspetelui sau al invitaților săi, aceștia trebuind să întreprindă toate măsurile necesare pentru a corecta acțiunile așa cum sunt solicitate de către personalul hotelului.

În situația în care nu se ajunge la o ințelegere amiabilă, hotelul poate finaliza o rezervare și poate solicita decazarea imediată a oaspetelui fără a fi obligat să restituie banii plătiți pe cazare sau să plătească vreo compensare.

Hotelul nu poate caza persoane sub influența alcoolului sau a drogurilor sau a oricăror substanțe narcotice și psihotrope. Hotelul își rezervă dreptul de a anula imediat rezervarea fără a face nicio compensare sau restituire de bani oaspetelui sau către oaspete.

Hotelul își rezervă dreptul de a nu caza oaspeți cu atitudine agresivă, insultătoare verbal sau fizică în momentul de cazare (check in), în timpul șederii sau în ziua de decazare (check out). Hotelul este îndreptățit să anuleze imediat rezervarea și să efectueze expulzarea din camera si incinta proprie fără a oferi nicio compensare, în cazul în care aceste reguli vor fi încălcate.

FĂRĂ DISCRIMINĂRI

Face parte din politica hotelului să nu discrimineze oamenii în funcție de rasă, culoare, naționalitate, sex, statut marital sau social, vârstă, origini etnice sau persoane cu dizabilități și, ca o gazdă responsabilă, știm că avem datoria de a ne proteja atât oaspeții și invitații lor, cât și personalul de un comportament neadecvat.

Oaspetele, invitații săi, musafirii și subcontractorii cu care intră în legătură sau (pe) care îi reprezintă au obligația să adere acestei politici, iar managerul hotelului poate decide dacă persoanele care nu au respectat această politică mai pot ramane sau nu în hotel.

POLITICA DE OCUPARE A CAMERELOR

Oaspeților care își modifică rezervările deja confirmate le solicităm să anunțe hotelul înainte de sosirea planificată, așa cum este menționat în politica de anulare de mai jos, pentru evitarea unor penalizări totale a serviciilor deja rezervate și confirmate.

Numărul de oaspeți care va fi cazat în orice cameră va fi strict limitat, conform rezervării, și sub nicio circumstanță nu poate depăși cifra 2 (doi). Limitările au fost stabilite pentru sanătatea, siguranța, confortul oaspeților, cât și pentru designul și pentru motive operaționale ale hotelului.

Oaspetele este de acord că dacă numărul de ocupanți al uneia sau mai multor camere este mai mare decât cel din rezervarea confirmată, hotelul nu va fi făcut responsabil și nici nu va accepta mai multe persoane în condițiile respectivei rezervări.

Pentru prevenirea oricăror neînțelegeri la cazare (check in) vă rugăm să rezervați cu atenție și să ne transmiteți informațiile reale asupra rezervării, în care să apară clar notate datele de cazare, tariful cât și numărul de oaspeți.

Întotdeauna vom încerca să întâmpinăm schimbările, nevoile și cererile oaspeților nostri, însă nu vom fi responsabili pentru cererile pe care nu le putem onora în urma unei rezervări efectuate greșit.

În situația în care oaspetele nu va putea fi cazat datorită unei dispute apărute referitor la rezervarea confirmată și în neconcordanță cu numărul de persoane sosite la, rezervarea va fi tratată ca „neprezentare” și nu va fi restituită contravaloarea serviciilor plătite.

PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Hotel Bordeaux nu poate caza persoane cu dizabilitati, datorita lipsei rampei la intrare în hotel.

ANIMALE DE COMPANIE

Cu excepția câinilor de ghidaj, animalele de companie nu sunt permise în cadrul hotelului.

POLITICA DE NEFUMĂTORI ȘI FOC APRINS

Prin fumat se înțelege folosirea/aprindrea oricărui tip de țigări: tradițională, , țigări de foi, narghilea șamd.

Fumatul este strict interzis în toate camerele fără balcon cât și în toate spațiile publice din interiorul hotelului, inclusiv culoarele, scările, sala de conferință, băile, și zona de recepție precum și tot parterul hotelului.

Fumatul este de asemenea interzis în imediata apropiere a intrării în hotel. Fumatul este permis doar în exteriorul hotelului, în zona publică special destinată.

O taxa de curățare specială va fi aplicată în situația fumatului sau folosirii de orice fel de droguri sau substanțe narcotice și/sau psihotrope. În cazul în care se va încălca interdicția de fumat cât și cea de folosire de substanțe narcotice și/sau psihotrope oriunde în interiorul Hotel Bordeaux, hotelul va percepe o taxa de curățare de 200 euro la care se va adauga numărul de nopți în care camera nu a putut fi folosită datorită acestor încălcări.

Aprinderea oricărei surse de foc, inclusiv de lumânări, artificii și / sau bețișoare aromatice este strict interzisă în interiorul hotelului și va atrage după sine penalizări în valoare de 200 euro.

Pentru nerespectarea situațiilor descrise mai sus, hotelul are dreptul și obligația să anunțe poliția și să anuleze imediat cazarea fără a returna nicio valoare oaspetelui.

POLITICA DE GARANTARE

O carte de credit valabilă ce va fi folosita ca garanție / depozit sau pentru preautorizare este solicitată în momentul rezervării dar și în momentul cazării.
Hotelul acceptă cardurile de credit MasterCard, Visa și American Express.

RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Toți termenii și condițiile subînțelese prin statutul juridic sau dreptul comun sunt excluși din prezentul document.

Hotelul nu este răspunzător în cazul pierderii sau deteriorării obiectelor personale ale oaspeților sau ale invitaților oaspeților. Răspunderea hotelului este limitată în concordanță cu reglementările legale, și aplicabilă strict valorii prezentului acord.

Hotelul nu este răspunzător pentru deteriorarea sau dispariția obiectelor personale ale oaspeților, în urma interacțiunii acestora cu alte persoane în afara personalului hotelier sau invitați/vizitatori ai oaspeților, pe parcursul șederii.

Hotelul recomandă oaspeților să se asigure că, pe întreaga perioadă în care aceștia nu se află în cameră de hotel, ușa către cameră este închisă, în caz contrar hotelul nu își asumă răspunderea pentru dispariția obiectelor personale. Oaspeților le este recomandat să aibă încheiată o asigurare de călătorie care să acopere costurile eventualelor evenimente precum pierderea bagajelor, obiectelor personale, sau banilor.

Oaspetele este direct responsabil de orice deteriorare cauzată în interiorul hotelului și în special a camerei de hotel, incluzând finisajele, mobilierul, decorațiunile, obiectele sanitare, lenjeriilor, prosoapelor și/sau halatelor, echipamentele și sistemele electronice din cameră.

Orice deteriorare de orice natură a obiectelor mobile și imobile făcută intenționat sau din neglijența oaspeților, sau a invitaților/vizitatorilor acestora va fi penalizată corespunzător, oaspetele achitând contravaloarea bunurilor deteriorate, a costurilor de reparație/înlocuire și după caz, a pagubelor indirecte cauzate hotelului, în cazul în care acesta se află în incapacitatea de a oferi spre cazare camera.

FORȚĂ MAJORĂ

Hotel Bordeaux nu va încălca termenii și condițiile acestui acord dacă nu va putea onora serviciile descrise mai sus, și va avea dreptul să anuleze o rezervare dacă nu mai este capabil să ofere servicii de cazare, datorită uneia sau mai multora dintre urmatoarele circumstanțe:

1.oricare dintre părțile hotelului este închisă datorită incendiului, alterării, deteriorării sau redecorării la ordinul unei autorități publice pentru orice motiv, altul decât cel decis de hotel.
2. în imposibilitatea alimentării hotelului cu gaz, electricitate sau apă venită din exteriorul hotelului.
3.Hotelul nu poate să onoreze o rezervare, ca rezulat al unei acțiuni industriale a personalului propriu sau a unuia dintre furnizori.
4. Incendiul, explozia, grevele sau mitingurile spontane, furtuna, vijelia, fulgerarea,inundațiile, canalizarea înfundată care refulează, cutremurele sau urmările oricăreia dintre acestea duc la imposibiliatea hotelului de a își oferi serviciile.
5. Hotelul sau orice parte a acestuia este desemnat pentru utilizare alternativă dacă oricare dintre evenimentele enumerate mai sus se va produce.

ANULĂRILE FĂCUTE DE HOTEL

Hotelul poate anula orice rezervare imediat după ce un oaspete întârzie plata conform termenilor și condițiilor din momentul rezervării sau daca un oaspete devine insolvabil sau are un administrator numit în afacerile sale care a devenit insolvabil sau daca oaspetele încalcă oricare dintre clauzele stipulate în termenii și condițiile de mai sus, iar atunci își va folosi eforturile sale rezonabile pentru a oferi oaspeților facilități alternative la un alt hotel similar sau cu un standard comparabil, cu condiția ca aceste facilități să fie disponibile.

CONDIȚII ȘI INFORMĂRI GENERALE

Din motive de securitate, un sistem de supraveghere video este activ în exteriorul clădirii cât și în spațiile publice din interior. Folosirea înregistrărilor este făcută în mod regulat prin aplicarea legii de protecție a datelor personale.

Personalul hotelului nu este autorizat să facă uz de aceste înregistrări și nici să le pună la dispoziția unor terți, cu excepția solicitării în scris primită de la organele de poliție, după legitimare.

Hotelul Bordeaux își rezervă dreptul de a deduce orice sumă datorată de către oaspete, iar exercitarea acestui drept nu aduce atingere niciunui alt drept pe care hotelul îl poate avea în temeiul prezentului acord sau al legii.

Acordul va fi interpretat în conformitate cu legislația română, iar oaspetele este de acord să se supună jurisdicției instanțelor din Galați, România.

Nicio modificare a prezentului acord nu este valabilă decât dacă este facută în scris și semnată de fiecare dintre părți sau în numele acesteia.

Neprezentarea sau orice întârziere în exercitarea oricărui drept sau remediu prevăzut în prezentul acord prin lege către Hotelul Bordeaux Galați nu constituie o renunțare la acest (sau orice altceva) drept sau remediere și nici nu va împiedica sau restricționa exercitarea în continuare a acelui (sau altui) drept sau remediere.

PĂRERI, SUGESTII & RECLAMAȚII

Suntem bucuroși să primim informațiile dvs., pe care sunteți de acord că Hotelul Bordeaux le poate utiliza gratuit pentru a reproduce, dezvălui și / sau distribui fără limitare și pentru orice scop, inclusiv opiniile, recomandările și experiențele dumneavostră .

Vă asigurăm că suntem foarte deschiși și doritori să soluționăm orice reclamație/sugestie cu privire la rezervări, anulări, restituiri solicitate etc. dacă reclamația a fost primită în termen de maxim 3 zile de la producerea evenimentului care a dat naștere reclamației/sugestiei.

În cazul în care un oaspete are o plângere în timpul șederii sale la hotel, acesta trebuie să o aducă la cunoștință personalului hotelului cât mai curând posibil pentru a permite managerului hotelului să se ocupe de această problemă pe durata șederii dvs.

0747533674